1

Общински съвет – Хасково се състои от 41 общински съветници. През мандат 2019 – 2023 в управлението на гр.Хасково участват 7 политически сили, разпределени в следната численост: 16 общински съветници от ПП „ГЕРБ“ (Политическа партия „Граждани за европейско развитие на България“), 8 общински съветници от ПП „ДПС“ (Политическа партия „Движение за права и свободи“), 6 общински съветници от Коалиция „БСП за България“, 4 общински съветници от Коалиция „Демократична България – Обединение“, 3 общински съветници от Коалиция „Движение Заедно за промяна“, 3 общински съветници от ПП „Българе“, 1 общински съветник от ПП „ССД“ (Политически партия “Съюз на свободните демократи“).

 

Най-младият общински съветник е на 24–годишна възраст, а най-възрастният е на 73 години. От 41 общински съветници, 5 са жени, а мъжете са 36. В общинския съвет има лекари, юристи, учители, инженери, икономисти, бизнесмени. 23 общински съветници са имали участие в предишни мандати на Общински съвет – Хасково.