1

Общински съвет – Хасково се състои от 41 общински съветници. През мандат 2019 – 2023 в управлението на гр. Хасково участват 7 политически сили, разпределени в следната численост:

  • 16 общински съветници от ПП „ГЕРБ“ (Политическа партия „Граждани за европейско развитие на България“),
  • 8 общински съветници от ПП „ДПС“ (Политическа партия „Движение за права и свободи“),
  • 6 общински съветници от Коалиция „БСП за България“,
  • 4 общински съветници от Коалиция „Демократична България – Обединение“,
  • 3 общински съветници от ПП „Българе“,
  • 2 общински съветници от Коалиция „Движение Заедно за промяна“,
  • 1 общински съветник от ПП „ССД“ (Политическа партия “Съюз на свободните демократи“) и
  • 1 независим съветник.

Най-младият общински съветник е на 24-годишна възраст, а най-възрастният е на 73 години. От 41 общински съветници, 6 са жени, а мъжете са 35. В общинския съвет има лекари, юристи, учители, инженери, икономисти, бизнесмени. 20  общински съветници са имали участие в предишни мандати на Общински съвет – Хасково.