Решение №151 на Административен съд - Хасково

На основание чл.194 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №151 от 12.04.2011 г. на Административен съд - Хасково На основание чл. 193, ал. 1, предл. ІІІ – т...

Съобщение относно извънредно заседание на ПК по здравеопазване, екология и социални дейности

Във връзка с нарастващия брой заболели от Хепатит А на територията на Община Хасково, е насрочено извънредно заседание на Постоянната комисия по здравеопазване, екология и социални дейности при Общинс...