Съобщение за отмяна разпоредбата на чл.15, т.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

             С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №939 от 15.12.2017 г. по Адм.дело №1...

Съобщение за отмяна разпоредбите на чл.6, ал.2, т.8 и чл.36, ал.1, т.2 от Наредба за рекламната дейност на територията на Община Хасково.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №905 от 15.12.2017 г. по Адм.дело №689/2017 на Административен съд – Хасково &hel...

Съобщение за отмяна на чл.2, ал.1, т.4; чл.4, ал.1, т.4 и т.5; Раздел V чл.32-чл.36 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

       С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №692 от 19.10.2017 г. по Адм.дело №421/2017 на Административ...

Съобщение за отмяна на чл.18, в частта "чл.14" от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково

          С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №535 от 04.08.2017 г. по Адм.дело №336/2017 на Админ...

Съобщение за отмяна на разпоредбите на чл.18 в частта "чл.14" от Наредба за реда и условията при отглеждане на животни в населените места на Община Хасково

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №535 от 04.08.2017 г. по Адм.дело №336/2017 на Административен съд – Хаско...

Съобщение за отмяна на чл.40, т.1.5., т.14г, т.15, т.16 и т.19 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

                  С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   На основание чл.194 от АПК, Общински съвет – Хасково оповестява Решение №180 от 18.05.2017 г. по...

Обява за публично обсъждане на изпълнението на бюджета на Община Хасково за 2016 г.

О Б Я В А   На основание чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Хасково кани местната общност да се включи в публичното обсъждане на Отчета за изпъл...