СПИСЪК

НА ОДОБРЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – ХАСКОВО

С МАНДАТ 2020-2024 Г.

 

  1. Адриана Бойчева Николова
  2. Маринелла Венцеславова Сариев
  3. Маргарит Димитров Ярмов
  4. Светла Савова Иванова
  5. Гергана Димитрова Янакиева
  6. Живка Димитрова Йовчева
  7. Нела Петрова Канева
  8. Мариана Павлинова Чоева
  9.  Гергана Петрова Ангелова