ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Общински съвет – Хасково уведомява заинтересованите лица за възможността да подават документи, адресирани до Общински съвет, към профила на Общинска администрация – Хасково в Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.