Извънредна Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: искане за безвъзмездно предоставяне на собственост върху недвижими имоти - държавна собственост, предоставени за управление на Министерство на отбраната, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост и чл.319, ал.1, т.2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България - виж прикачения файл

Прикачени файлове