ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ХАСКОВО

 

 

                                                                ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

                                        ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ

                                                         

в Докладна записка относно:  изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Представям на Вашето внимание предложение за изменение на проекта за решение в Докладна записка относно: изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково.

В Докладната записка, в Приложение №2 /Списък на улици и пространства в „синя зона“/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението, се предлага да бъде добавено Междублоково пространство ул. „В.Търново“, блок до военен стол.

Във връзка с постъпили възражения от граждани, живущи в този район, оттеглям предложението Междублоково пространство ул. „В.Търново“, блок до военен стол да влезе в обхвата на „синя зона“.

Предвид изложеното проекта за решение в Докладната записка в частта на §6. Приложение №2 /Списък на улици и пространство в „синя зона“/ от Наредба за обществения ред при използване на ППС и осигуряване на безопасността на движението на територията на Община Хасково да се чете, както следва:

1.Бул. „Стефан Стамболов“ от кръстовището с бул. „Съединение“ до кръстовището с ул. „Цар Калоян“ – 16 бр.- район А

2.Бул. „Стефан Стамболов“ срещу ПМГ – 16 бр. - район Б

3.Ул.“Цар Калоян“, кръстовище до парк „Лебеда“ – 18 бр. - район А

4.Площад „Лебеда“ – 38 бр. - район А

5.Вход маг. „Лидл“ до вход  ОУ „Хр.Смирненски“ – 15 бр. – район А

6.Ул. „П.Р.Славейков“ от ул. „Еп.Софроний“ – до кръстовище бул. „България“ – 32 бр. - район Г

7.Ул. „Враня“ – 12 бр. - район Г

8.Зоните по ул. „Кн.Богориди“ – 11 бр., ул. „Константин Фотинов“ – 10 бр. и ул. „Кавала“ – 15 бр. - район Г

9.Бул. „България“ – от кръстовище ул. „Драгоман“ до комплекс XXI век – 8 бр. - район Г

10.Ул. „Драгоман“ – от ул. „Ст.Караджа“ до бул. „Освобождение“ – 10 бр. – район Г

11.Ул. „Ст.Караджа“ – от ул. „Македония“ до бул. „България“ – 10 бр. - район Г

12.Бул. „България“ от кръстовище с ул. „Вършец“ до стария хлебозавод – 20 бр. - район Г

13.Ул. „П.Евтимий“ – северно от пл. „Свобода“ – източна и западна страна – 36 бр. – район Б

14.Ул. „Хан Кубрат“ от  ул. „Преслав“ до ул. „Отец Паисий“ – източна страна – 10 бр. - район В

15.Пл.“Спартак“ – изток и запад – 49 бр. - район Г.

           

 

 

 

 

 

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО