Заседание на 25.11.2016 Г.

                     ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛ...

Заседание 28.10.2016 г.

                           ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО     НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА...

Заседание 16.09.2016

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  ХАСКОВО   С В И К В А М:...

Заседание 25.03.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО С В И К В А М: ОБЩИНСКИ...

Заседание 26.02.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   С В И К В А М:...

Заседание 01.02.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСК...

Заседание 29.01.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВОНА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВОС В И К В А М:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВОНА ПЕТО  ЗАСЕД...

Заседание 15.01.2016 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВОНА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ХАСКОВОС В И К В А М:ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВОНА ЧЕТВЪРТО (...

Заседание 29.12.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   С В И К В А М: ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКО...

Заседание 11.12.2015 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО     НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.4, Т.1 ОТ ЗМСМА, ЧЛ.46, АЛ.2, Т.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   С В И К В А М:   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – Х...