Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба...

Докладна записка от Представителна група "БСП за България" относно: изменение на чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

Докладна записка от Представителна група "БСП за България" относно: изменение на чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

Докладна записка от общинските съветници на Представителна група на "БСП за България" в Общински съвет - Хасково

Докладна записка от общинските съветници на Представителна група на "БСП за България" в Общински съвет - Хасково относно: промени в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансов...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Станислав Дечев – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за условията и реда з...