Предложение за промяна на проекта за решение по Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО         ПРЕДЛОЖЕНИЕ   За допълнение към докладните записки от кмета на община Хасково г-н Станислав Дечев с дати на внасян...

Предложение за промяна на проекта за решение по Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

    ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК БОГДАН КИРИЛОВ   ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА ХАСКОВО ОТНОСНО: ДОПЪЛ...

Предложение за промяна на проекта за решение по Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

   ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ ИВАН МИНЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЗАКОННОСТ   ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ В ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ КМЕТА Н...

Предложение за допълнение към проекта за решение в Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната културата в Община Хасково

    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО         ПРЕДЛОЖЕНИЕ   За допълнение към докладните записки от кмета на община Хасково г-н Станислав Дечев...

Предложение за промяна в проекта за решение по Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ ДЕЯН ЯНЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПК ПО ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ХАСКОВО   ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРО...

Предложение за промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно: изменение и допълнение на Наредбата за финансово подпомагане на местната култура в Община Хасково

     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   За промяна в публикувания проект за решение в Докладна записка относно Изменение и допълнение на...

Докладна записка от Представителна група "За Хасково" в Общински съвет - Хасково относно: изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА    от Представителна група „За Хасково“ в Общински съвет - Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнени...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за опре...