Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост - Търговски обект №3

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Учредяване право на строеж върху имот - частна общин...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: прекратяване на съсобственост между община Хасково и физически лица чрез продажба частта на общината

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между община Хасково и...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: финансово подпомагане на БК "Хасково" и Сдружение "ФК Саяна Хасково" във възрастова група "Мъже" за участие през сезон 2021/2022 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Финансово подпомагане на Баскетболен клуб...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "СБАЛО - Хасково" ЕООД

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Станислав Дечев – кмет на Община Хасково   Относно: откриване на процедура за провеждане на конкурс за и...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "СБАЛПФЗ - Хасково" ЕООД

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Станислав Дечев – кмет на Община Хасково   Относно: откриване на процедура за провеждане на конкурс за и...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "ДКЦ 1 - Хасково" ЕООД

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Станислав Дечев – кмет на Община Хасково   Относно: откриване на процедура за провеждане на конкурс за и...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на "ЦПЗ - Хасково" ЕООД

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Станислав Дечев – кмет на Община Хасково   Относно: откриване на процедура за провеждане на конкурс за и...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: актуализация на бюджета и корекция на разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Хасково за 2021 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА   от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Акуализация на бюджета...