Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна общинска собственост.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от  Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково Относно: Учредяване право на строеж върху имот - частна   &nb...

Докладна записка от Кмета на Община Хасково относно: Увеличение на капацитета на ЦОП - Хасково от 40 на 60 потребители с цел обезпечаване функционирането на Спешен прием.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Увеличение на капацитета на ЦОП – Хасково...