Предложение от ПГ “ГЕРБ“ oтносно приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ХАСКОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ПГ "ГЕРБ" Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за общинската собственост Уважаеми Колеги, Политически...