Докладна записка от кмета на община Хасково относно: решение на ОбС за съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП - план за улична регулация

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: решение на Общински съвет за съгласие за разрешаване изработването на проект за изменение на ПУП – план за улична регулация в обхвата на...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: решение на ОбС за съгласие за изменение на плана за регулация в с.Стамболийски

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: решение на Общински съвет за съгласие за изменение на плана за регулация на УПИ V "За поща", кв.28 по плана на с.Стамболийски - виж прика...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: решение на ОбС за издаване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за улична регулация по чл.16а от ЗУТ за имоти в м."Дерекой топра", гр.Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от  СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО   Относно: Решение на Общински съвет за издаване на разрешение за...