Становище и предложение за промяна на проекта за Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на детско-юношеските спортни клубове в Община Хасково

До  Председателя  на Общински съвет  и г-да общински съветници гр.Хасково     С Т А Н О В И Щ Е от спортни клубове от община Хасково   Относно: До...

Предложение за промяна на проекта за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ХАСКОВО   Предложение във връзка с чл. 26 от Закона за нормативните актове за промяна на проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията...