Докладна записка от заместник-кмета на община Хасково Динко Тенев относно: даване съгласие за предоставяне на дърва за отопление за зимния сезон на 2021/2022 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Динко Тенев – Заместник-кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Даване съгласие з...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: предложение за актуализиране на четирите фонда, в които са разпределени общинските жилища.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА От Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково   ОТНОСНО: Предложение за актуализиране на четирите фонда, в които са...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: съгласуване на позиция и мандат на представителя на Община Хасково в Общото събрание на Асоциацията по ВиК - Хасково

   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Насков Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Съгласуван...