Докладна записка от кмета на община Хасково относно: даване на съгласие на "Тролейбусен транспорт "ЕООД - гр.Хасково да ползва банков кредит и овърдрафт

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Даване на съгласие на „Тролейбусен...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, състоянието на общинския дълг и капиталовата програма на община Хасково към 31.12.2020 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО   ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА от Станислав Дечев - Кмет на Община Хасково   Относно: Изпълнението на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове, съст...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: вземане на решение "СБАЛО - Хасково"ЕООД - гр.Хасково да ползва банков кредит за закупуване на медицинска апаратура

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Вземане на решение „Специ...