Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО       ОТНОСНО:  Изменение и д...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО     ОТНОСНО:  Изменение и допълнение...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: отмяна на Наредбата за спазване на обществения ред при дейността на религиозните общности

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Станислав Дечев– Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Отмяна на Наредбата за спазване на...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, собственост на Община Хасково

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО       ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО     ОТНОСНО:  Приемане на Н...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба...

Докладна записка от Представителна група "БСП за България" относно: изменение на чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково

Докладна записка от Представителна група "БСП за България" относно: изменение на чл.50 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Хасково