Докладна записка от общинските съветници на Представителна група на "БСП за България" в Общински съвет - Хасково

Докладна записка от общинските съветници на Представителна група на "БСП за България" в Общински съвет - Хасково относно: промени в Правилника за условията и реда за предоставяне на финансов...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Приемане на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за живородено или осиновено дете на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Станислав Дечев – Кмет на община Хасково   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за условията и реда з...

Предложение за промяна в публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ПРЕДЛОЖЕНИЕ     За промяна в публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрир...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Приемане на  мерки за защита...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: приемане на мерки за защита на бизнеса и справяне с икономическите последици, вследствие усложнената епидемиологична обстановка

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Станислав Дечев – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Приемане на мерки за защита на би...