Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общинските жилища на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов - Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: Изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци в Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО: Изменение на Наредба за определян...