Докладна записка от кмета на община Хасково относно: изменение и допълнение на Наредба за придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов - кмет на Община Хасково   ОТНОСНО:  Изменение и допълнение на Наредба за придо...

Докладна записка от кмета на Община Хасково относно: допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Хасково

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от  ДОБРИ БЕЛИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ХАСКОВО     Относно: Допълнение на Наредбата за опреде...

Докладна записка от кмета на община Хасково относно: приемане на Наредба за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Хасково

  ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ХАСКОВО     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   от Добри Беливанов – Кмет на Община Хасково     ОТНОСНО:  Приемане на Наред...