Председател

Румен Людмилов Стоянов

Секретар

Антони Стефанов Пашов

Членове на комисията:

Виктор Георгиев Годжов
Димитър Лозков Ничев
Шабан Рафет Шабан
Добри Василев Беливанов
Якуб Расим Хаджиосман