ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2016 г. до м.декември 2016 г. /приет с Решение №375 от 27.01.2017 г./

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2016 г. до  м.декември 2016 г. /приет с Решение №375 от 27.01.2017 г./

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2018 г. до м.юни 2018 г. приет с Решение №742 от 27.07.2018 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2018 г. до м.юни 2018 г. приет с Решение №742 от 27.07.2018 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2017 г. до м.декември 2017 г. приет с Решение №609 от 26.01.2018 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.юли 2017 г. до м.декември 2017 г. приет с Решение №609 от 26.01.2018 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2015 г. до м.юни 2016 г. /приет с Решение №235 от 22.07.2016 г./

ОТЧЕТ  за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.ноември 2015 г. до м.юни 2016 г.  /приет с Решение №235 от 22.07.2016 г./

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2017 г. до м.юни 2017 г. /приет с Решение №518 от 04.08.2017 г./

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2017 г. до  м.юни 2017 г. /приет с Решение №518 от 04.08.2017 г./

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода от м.януари 2019 г. до м.юни 2019 г. приет с Решение №971 от 26.07.2019 г.

ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите  комисии за периода от м.януари 2019 г. до  м.юни 2019 г. приет с Решение №971 от 26.07.2019 г.

Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии за периода януари - август 2015 г.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Х А С К О В О   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Иван Иванов – председател на Общински съвет-Хасково   ОТНОСНО: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Хасково и неговите комисии з...