ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2008 г. /ОТЧЕТ за дейността на Общински съвет - Хасково и неговите комисии за периода от м.септември 2008 г. до м.април 2009

Приет с Решение №330 от 29.05.2009 г. на Общински съвет – Хасково Уважаеми госпожи и господа общински съветници, През изминалия период – от м.септември 2008 г. до м.април 2009 г. вкл., Общински съ...